Malkoigabeko marru makinatzalle eozkorrak iten habille dan horrentzat