Eze esan gabe, ezerre, eo dana entenditzen zakon horrentzat